Frame

地址:上海市延吉东路143
电话:021-65154107
         021-65025625
         021-65034860
         021-65031936
         021-65023035


邮箱:
e-instrument@online.sh.cn

留言主题: *
留言内容: *
客户名称: *
联 系 人:
联系电话: *
QQ/MSN:
验 证 码:
看不清?更换一张
 
版权© 2006-2017 上海澄洋仪器仪表有限公司 版权所有
现址:上海市延吉东路143号 邮编:200093 邮箱:e-instrument@online.sh.cn 网址:www.sdgchina.cn
联系电话:65154107、65034860、65031936、65023035、65025625、65026756 传真:021-65030231
户名:上海澄洋仪器仪表有限公司 开户行:交通银行虹口支行 帐号:310066030018170140418 税号:310230569606947