HOT
产品列表展示 
直流电桥      电阻测试仪      数字电桥      电位差计      电阻箱      标准电阻      检流计      分压箱      模拟器      电源、标准器      电爆原件测试仪      其他测试仪器 
ZY9844-1双桥专用电源

ZY9844-1双桥专用电源

用于QJ44、QJ57等双桥外接电源.输入220V,输出1.5V(5A).


0.00
0.00
  

用于QJ44、QJ57等双桥外接电源.输入220V,输出1.5V(5A).


用于QJ44、QJ57等双桥外接电源.输入220V,输出1.5V(5A).
 产品详情 / Product center
产品图文展示 ↓
联系我们

华东、华南、华中
021-65154107


东北、华北、西北
021-65023035


上海、西南地区
021-65025625


技术售后服务
021-65031936


维修计量服务
021-65034860